Nệm cao su Classic của Liên Á tăng giá niêm yết


Do tình tình nguyên liệu đầu vào có những biến động theo chiều hướng tăng. Công ty Nệm Mousse Liên Á thông báo tăng giá nệm cao su Classic kể từ ngày 10/04/2017. Bảng giá này có sự thay đổi theo từng kích thước cụ thể như sau:
100 x 200 x 5cm - 4.750.000 VNĐ
120 x 200 x 5cm - 5.200.000 VNĐ
140 x 200 x 5cm - 5.840.000 VNĐ
160 x 200 x 5cm - 6.370.000 VNĐ
180 x 200 x 5cm - 7.220.000 VNĐ
100 x 200 x 10cm - 6.720.000 VNĐ
120 x 200 x 10cm - 7.700.000 VNĐ
140 x 200 x 10cm - 8.920.000 VNĐ
160 x 200 x 10cm - 9.710.000 VNĐ
180 x 200 x 10cm - 11.030.000 VNĐ
120 x 200 x 15cm - 11.860.000 VNĐ
140 x 200 x 15cm - 12.740.000 VNĐ
160 x 200 x 15cm - 14.000.000 VNĐ
180 x 200 x 15cm - 16.320.000 VNĐ
160 x 200 x 20cm - 21.100.000 VNĐ
180 x 200 x 20cm - 24.050.000 VNĐ
Lưu ý:
Công ty chỉ mới tăng giá đối với nệm cao su Classic, còn các sản phẩm nệm cao su Liên Á khác vẫn giữ nguyên.