Bảng giá

Bảng giá niêm yết các sản phẩm nệm Liên Á tại Dailynemliena.com bao gồm các sản phẩm:
- Nệm cao su thiên nhiên: nệm cao su Classic, nệm cao su LA Dome, nệm cao su 5 zone, nệm cao su Legend, nệm cao su Mliving. Xem chi tiết các sản phẩm nệm cao su tại đây
 
 

- Nệm lò xo bao gồm: Nệm lò xo Inizo, nệm lò xo Bello, nệm lò xo Cassaro, nệm lò xo Cassaro Flam Retardant, nệm lò xo túi Cocoon, nệm lo xo túi Cocoon Premium. Xem chi tiết các sản phẩm nệm lò xo tại đây
 

- Nệm bông ép gồm: nệm bông Mliving Fiber. Xem chi tiết các sản phẩm nệm bông ép tại đây